Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Cilt: 35 Sayı: 2 -2023Son Sayı