İZMİR SEFARAD SİNAGOGLARININ AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

Tarihi yapıların korunması ve geleceğe aktarılmaları sürecinde değerlendirilmesi gereken ve mekanın fiziksel özellikleri ile biçimlenen temel elemanlardan birisi de “hacmin akustik ortamı”, bir başka deyişle mekanın işitsel algısıdır. Bu bağlamda, çalışma kapsamında Osmanlı’dan günümüze İzmir’de varlık gösteren Yahudi Cemaatine ait ibadet mekanı olan sinagogların akustik koşullarının belgelenmesi ve verilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Benzer dönem özelliklerine (Sefarad Kültürünün üretmiş olduğu yapılar olmaları) ve benzer mimari boyutlara sahip olmaları nedeni ile İzmir Kemeraltı Bölgesi’nde bulunan ve halen ibadet amaçlı kullanımda olan dört sinagogta yapılan ölçümlerde elde edilen, RT, T30, EDT, D50, STI ve RASTI parametrelerine ait değerler karşılaştırmalı olarak aktarılmakta ve işleve uygunlukları ortaya konulmaktadır.

___

 • KAYNAKLAR (REFERENCES)
 • P. Fausti, R. Pompoli ve N. Prodi, «Acoustics of opera houses: A cultural heritage,» Journal of Acoustical Society of America, cilt 105, no. 929, 1999.
 • L. Elicio ve F. Martellotta, «Acoustics as a cultural heritage: The case of Orthodox churches and of the “Russian church” in Bari,» Journal of Cultural Heritage, cilt 16, pp. 912-917, 2015.
 • R. Suarez, A. Alonso ve J. J. Sendra, «Intangible cultural heritage: The sound of the Romanesque cathedralof Santiago de Compostela,» Journal of Cultural Heritage, no. 16, pp. 239-243, 2015.
 • A. Alonso, J. J. Sendra, R. Suárez ve T. Zamarreño, «Acoustic evaluation of the cathedral of Seville as a concert hall and proposals for improving the acoustic quality perceived by listeners,» Journal of Building Performance Simulation, cilt 7, no. 5, p. 360–378, 2014.
 • P. Brezina, «Measurement of intelligibility and clarity of the speech in romanesque churches,» Journal of Cultural Heritage, cilt 16, pp. 386-390, 2015.
 • F. Martellotta, E. Cirillo, A. Carbonari ve P. Ricciardi, «Guidelines for Acoustical Measurements in Churches,» Applied Acoustics, pp. 378-388, 2009.
 • A. P. O. Carvalho, «Relations between rapid speech transmissionindex (RASTI) and other acoustical and architectural measures in churches,» applied acoustics, no. 58, pp. 33-49, 1999.
 • R. Suárez, A. Alonso ve J. J. Sendra, «studyArchaeoacoustics of intangible cultural heritage: The sound of the theMaior Ecclesia of Cluny,» Journal of Cultural Heritage, 2016.
 • U. Berardi, «Simulation of acoustical parameters in rectangular churches,» Journal of Building Performance Simulation, cilt 7, no. 1, pp. 1-16, 2014.
 • Z. Karabiber, «A new approach to an ancient subject: Cahrisma Project,» Almanya, 2000.
 • M. Kayılı, «Mimar Sinan'ın Camilerindeki Akustik Verilerin Değerlendirilmesi,» %1 içinde Mimarbaşı Koca Sinan: Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1988, pp. 545-555.
 • Z. S. Gül, M. Çalışkan ve A. Tavukçuoğlu, «Geçmişten Günümüze Süleymanyiye Camii Akustiği,» Megaron, cilt 9, no. 3, pp. 201-216, 2014.
 • A. P. Carvalho ve J. D. Amado, «the acoustics of the Mekor Haim Synagogue, Portugal,» Osaka, 2011.
 • M. Kleiner, D. L. Klepper ve R. R. Torres, Worship Space Acoustics, J. Ross Publishing Inc., 2010.
 • V. O. Knudsen ve C. M. Harris, Acoustical Designing in Architecture, Amerika: John Wiley & Sons, inc., 1950.
 • L. Alvarez-Morales ve F. Martellotta, «A geometrical acoustic simulation of the effect of occupancy and source,» Applied Acoustics, pp. 47-58, 2015.
 • A. Alonso, J. J. Sendra ve R. Suarez, «Sound Space Reconstruction in the Cathedral of Seville for major feasts celebrated around the,» %1 içinde FORUM ACUSTICUM, KRAKOW, 2014.
 • F. Yelkenci Sert ve Ö. Yılmaz Karaman, «Dini Yapılarda Akustik Tasarım,» TAÇ Mimarlık Arkeoloji Kültür Sanat Dergisi, no. 6, pp. 62-69, 2015.
 • M. Mehta, J. Johnson ve J. Rocafort, Architectural Acoustics Principles and Design, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1999.
 • L. L. Beranek, Acoustics, Mc-Graw Hill, 1954.
 • H. Kuttruff, Room acoustics, 5 dü., New York: Spon Press, 2009.
 • J. Barnai, The Settlement of the Jewish Community in Izmir in the Ottoman Period, Pa'amin12, 1982.
 • E. Benbassa ve A. Rodrigue, Türkiye ve Balkan Yahudileri Tarihi, İstanbul: İletişim, 2001.
 • M. Tanaç Zeren, İzmir'de Seferad Mimarisi ve Sinagogları, İstanbul: Yalın Yayıncılık, 2010.
 • S. Tuna, «Türkiye'de Sinagog Mimarisi ve Edirne Büyük Sinagogu,» MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006.
 • F. Yelkenci Sert, «Dini Yapılarda Akustik Koşulların İzmir Kemeraltı Havralar Bölgesi Sefarad Sinagogları Üzerinden İncelenmesi,» Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2015.
 • J. Barnai, «Sephardi Jews in the Ottoman Empire,» %1 içinde On the History of the Jews in the Ottoman Empire, J. Barnai, Dü., Jerusalem, 1989.
 • M. Barron, Auditorium Acoustics and Architectural Design, London: E & FN Spon, 1993.
 • E. Eldem, D. Goffman ve B. Masters, Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti- Halep, İzmir, İstanbul, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.
 • B. Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İstanbul: İmge Kitabevi, 1996.
 • M. Şerefhanoğlu Sözen, «Müzik-Akustik- Mimari Etkileşim,» Mimarlıkta Malzeme, no. 10, pp. 37-53, 2008.
 • M. Tanaç, «Viyana’nın Baskın Kent İmgesi: Kiliseleri,» Mimarist, no. 16, pp. 29-33, 2005.