Benzer Makaleler

TANINMAYAN BİR ŞAKÂ'İKU'N-NU'MÂNİYYE MÜTERCİMİ: HABÎBÎ AHMED BİN DERVİŞ HALİFE VE ED-DEVHATÜ’L-İRFÂNİYYE FÎ-RAVZATİ ULEMÂ’İ’D-DEVLETİ’L-OSMÂNİYYE ADLI ESERİ

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi

Ramazan EKİNCİ

Application of analytic network process: Weighting of selection criteria for civil pilots

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

EBRU YAZGAN, A. Korkut ÜSTÜN

An Electrophoretic Study on Esterase and Blood Serum Proteins of the Water Vole, Arvicola terrestris (L., 1758) (Mammalia: Rodentia), in Kırşehir Province

Turkish Journal of Biology

Ceren İYİGÜN, Reyhan ÇOLAK

ВНЕШНЕДОЛГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТАДЖИКИСТАНА ЗА ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ: РЕТРОСПЕКТИВА, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ

Reforma

М. М. Хасанов

Turunçgillerde en uygun satış zamanının belirlenmesi

Alatarım

OSMAN UYSAL, O.Sedat SUBAŞI, MUSTAFA ÜNLÜ

Küresel Tüketici Kültürüne Yatkinliğin Küresel Marka Satin Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Uygulama

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Alpaslan YÜCE, Çağlar SAMSA

TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ VARK ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİNİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ MODELİ İLE DOĞRULANMASI: ÖĞRETMENLER ÖRNEĞİ

Turkish Studies (Elektronik)

Serkan DÜZGÜN

İlk Bakışta Çelişki Görünümü Veren MÜŞKİL YETLER ve ETRAFINDA OLUŞAN BİLİMSEL EDEBİYAT

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Adem YERİNDE