Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, ilahiyat ihtisas alanları ile sosyal bilimler alanında özgün araştırma makalesi, derleme makale, araştırma notu, kitap ve sempozyum tanıtımı ve klasik dillerden çeviri-yorum çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli bir dergidir.

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi'nde kör hakemlik değerlendirme süreci sonucunda en az iki hakem tarafından olumlu rapor verilen makaleler yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Cilt: 13 - Sayı: 1 -2022Son Sayı