Ayşe Banu KARADAĞ, Eshabil BOZKURT

II. MEŞRUTİYET’TEN HARF DEVRİMİ’NE KADAR OSMANLICAYA YAPILAN ROMAN ÇEVİRİLERİNİN SÜREÇ ÖNCESİ NORMLAR BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

2014-Cilt: 2 - Sayı: 3

85-103

Çeviri Roman, Türk Çeviri Tarihi, Süreç Öncesi Çeviri Normları

6920