Zehra Nurdan CAN, Nurullah YILMAZ

‘ALÎ EL-CARÎM VE ‘ŞAİR BİR KRAL’ ROMANINDAKİ BAZI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Şarkiyat

2021-Cilt: 13 - Sayı: 1

367-380

Arap Edebiyatı, Arap Romanı, Arap Şiiri, ‘Alî el-Carîm, Kral Bir Şair

1310