Kenan DUMAN

HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

USE OF SOCIAL NETWORKS AS NEWS SOURCES: AN ANALYSIS OF TURKISH INTERNET NEWS WEBSITES

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

2019-Cilt: 7 - Sayı: 3

1637-1654

Internet Journalism, Social Media Journalism, Journalism and News Sources

237