Selman AKYÜZ, Mete KAZAZ

Siyasal reklamcılıkta göstergelerin kullanımı ve kültürel kodlar: 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın fors reklam filmi üzerine bir inceleme (The usage of indicator and cultural codes in the political advertising: ........)

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

2015-Cilt: 3 - Sayı: 2

0-

Political advertising, Election of Presidency 2014, semiotics

2532