İbrahim YUMUŞAK

Beşeri Sermayenin İktisadi Önemi ve Türkiye'nin Beşeri Sermaye Potansiyeli

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2008 - Sayı: 55

-

Be eri Sermaye, E itim, Be eri Kalk nma ndeksi, Türkiye

151 60