Burcu YAMAN

İngilizce Tekerleme Şarkı Videolarının Türkçeye Çevirilerinin Peter Low’un Pentathlon Prensipleri Çerçevesinde İncelenmesi

The Analysis of the Turkish Translations of English Ryhming Song Videos within the Framework of Peter Low’s Pentathlon Principles

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

2021-Sayı: 30

214-238

translation of rhyming song, Peter Low, pentathlon principles, intercultural communication

5137