Mustafa KEVSER, Mesut DOĞAN

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE RATİNG NOTE ANNOUNCEMENTS ON STOCK RETURNS: AN EVENT STUDY FOR TURKEY

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

2021 - Cilt: 19 - Sayı: 1

166 - 184

Corporate governance, rating, financial performance, stock return, case study

6 2