Furkan POLAT

Ortadoğu’daki Yapısal Değişimin Devletlerin İttifak Politikalarına Etkisi: Suriye Örneği

The Impact of Structural Change in the Middle East on Alliance Policies of States: The Case of Syria

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

2017 - Cilt: 4 - Sayı: 1

74 - 101

Alliances, Syrian Crisis, Obama Doctrine, Multipolar System

15 27