Kadir GÜRSOY

MALİYET ETKİNLİK VE AHLAKİ PERSPEKTİF KARMASI İLE KANSER TEDAVİSİNDE TERCİH GELİŞTİRME: ABD ÖRNEĞİ

IMPROVING DECISION MAKING IN CANCER TREATMENT WITH A MIX OF COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS AND ETHICAL PERSPECTIVE: USA EXAMPLE

Sosyal Güvence

2013 - Sayı: 4

18 - 28

Kanser tedavisi ve ilaçları, geri ödeme süreci, maliyet ethinlik analizi, sağlık etiği, kaynak dağıtımı

Cancer treatment and drugs, reimbursement process, cost-effectiveness analysis, health ethics, resource allocation

114 37