Burak BOYRAZ

Türkiye'de Kültürel Etkileşim Platformları Olarak Posta Sanatı Etkinlikleri

Mail Art Activities As Cultural Correlation Platforms in Turkey

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2019-Cilt: 3 - Sayı: 2

170-189

Fine Arts, Plastic Arts, Painting, Cultural Correlation, Mail Art, Turkey

379