Seyfi KILIÇ

Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği

European Union Membership Process of Turkey in the Printed Media: Hürriyet Newspaper Example

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

2014 - Cilt: 13 - Sayı: 2

87 - 109

Çerçeveleme Analizi, Yazılı Basın, AB Süreci, İlerleme Raporu

Frame Analysis, Printed Media, EU Process, Progress Report

65 29