Ayşe ULU

ÖYKÜLEYİCİ BİR METİN OLARAK AHMED-İ RIDVÂN’IN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVİSİ

AHMED-İ RIDVÂN’S LEYLÂ AND MECNÛN MESNEVİ AS A STORYTELLER TEXT

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi

2021 -Sayı: 14 [BAHAR 2021]

115-147

Mesnevi, novel, storytelling methods, Ahmed-i Rıdvân, Leylâ vü Mecnûn

5724