Fatma Çakır - Şenil Pehlivan

PAZARLAMA İLETİŞİMİ AÇISINDAN SATIŞ PERSONELİNİN SUNDUĞU HİZMETLERE YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

PAZARLAMA İLETİŞİMİ AÇISINDAN SATIŞ PERSONELİNİN SUNDUĞU HİZMETLERE YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

2013 - Cilt: 5 - Sayı: 2

79 - 88

satış personeli, iletişim, satış teknikleri

sales staff, communication, sales techniquees

87 34