Bernur AÇIKGÖZ

YOKSULLUK, KALKINMA VE KAMU HARCAMALARI İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

ECONOMETRIC ANALYSIS OF POVERTY, DEVELOPMENT AND PUBLIC EXPENDITURES RELATIONSHIPS

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2015-Cilt: 7 - Sayı: 1

37-49

Yoksulluk, Kamu Harcamaları, Kalkınma

Poverty, Public expenditures, Development

20991