İsmail DURAK

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖZ YETERLİĞİN ARACI ETKİSİ

MEDIATOR EFFECT GENERAL SELF-EFFİCACY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND LIFE SATISFACTION IN THE COLLEGE STUDENTS

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

2021 - Cilt: 20 - Sayı: 78

1175 - 1190

Psychological resilience, General Self-Efficacy, Life Satisfaction, Mediator Variable, Process Macro

21 9