Süleyman POLAT

IV. Murat Dönemi Osmanlı Seferlerinde Konar- Göçerlerin Et Temini ve Taşımacılık Hususundaki Rolleri

Role of Nomads in Meat Supply and Transportation in the Ottoman Campaigns of Murat IV Period

Türkiyat Mecmuası

2020 -Cilt: 30 - Sayı: 2

671-698

: Nomads, Campaigns, Murat IV, Baghdad, Sheep and Camel Supply

5165