İlker AKYÜZ, Esat GÜMÜŞKAYA, Tarık GEDİK

Avrupa Ülkeleri ile Türkiye’nin Kuşe Kâğıt Üretimi ve Dış Ticaret Miktarları Üzerine Bir Araştırma

A Research on the Production and Foreign Trade of the Coated Paper in Turkey and European Countries

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

2013 - Cilt: 9 - Sayı: 1

1 - 13

Turkey, Coated paper, Production, Export

13 25

Benzer Makaleler

Malignite ilişkili vena kava superior sendromunun tedavisinde stent uygulanmasının etkinliği: tek merkez deneyimi

Ortadoğu Tıp Dergisi

Ali Ayberk BEŞEN

Yenidoğanda ender bir solunum sıkıntısı nedeni: Konjenital lober amfizem ve pulmoner interstisyel amfizem birlikteliği

Çocuk Dergisi

Levent ELEMEN, Günbey Gökçe BASLO, Kıray Evrim BAŞ, Feriha ÖZ, Ergun ERDOĞAN

Semitik (Sami) Dillerde Şahıs İsimleri

Antakiyat

Hâlid EN-NÂŞİF

Birinci basamakta çalışan hemşirelerin iletişim becerileri ile mesleki doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Melek ATASAYI, Esra YILDIZ

Characterization of Fusarium sambucinum isolates associated with potato dry rot and evaluation of cultivar susceptibility and fungicides

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Gulcan YİKİLMAZSOY, Necip TOSUN

TÜRKİYE’DE OKULLARDA ÖRGÜTSEL ADALET ARAŞTIRMALARI: AMPİRİK ARAŞTIRMALARA BİR BAKIŞ

Turkish Studies (Elektronik)

RAMAZAN CANSOY, MAHMUT POLATCAN

D-B Uzanımlı İzmir Fayı ile KD-Uzanımlı Seferihisar Fayı’nın Birlikte Çalıştığına Dair Veriler: İzmir Körfezi’ni Oluşturan Aktif Faylarda Kinematik Ve Paleosismolojik Çalışmalar, Batı Anadolu / Evidence for a kinematically linked E-W trending İzmir Fault and NE-trending Seferihisar Fault: Kinematic

Türkiye Jeoloji Bülteni

Hasan SÖZBİLİR, Bora UZEL, Ökmen Sümer, Çağlar Özkaymak, E. Yalçın Ersoy, Tufan Koçer, Ramazan Demirtaş

Organize Edilmiş Sporlara Katılan Çocuklar Önerilen Adım Sayısını Karşılıyor mu?

Spor Bilimleri Dergisi

Necip DEMİRCİ, Ayda KARACA, Ş. Alpan CİNEMRE, Evrim ÜNVER