Tuğba KİPER, Osman UZUN, Gülen ÖZDEMİR, Tuğba ÜSTÜN TOPAL

Orman Köylerinde Ekoturizm Planlama Sürecinde Turistlerin Rolü: Kıyıköy Örneği

The Role of Tourists in the Ecotourism Planning Process in Forest Villages: The Case of Kıyıköy

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

2016 - Cilt: 12 - Sayı: 2

94 - 107

Ecotourism, Forest village, Tourist, Kıyıköy

14 25