Meltem Gökdağ Baltaoğlu, Kamile Ün AÇIKGÖZ

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDAKİ ETKİLEŞİM ÖRÜNTÜLERİ *

SOCIAL INTERACTION PATTERNS IN COOPERATIVE LEARNING GROUPS IN SOCIAL SCIENCE CLASSES

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

2012 - Sayı: 33

1 - 13

Social studies, cooperative learning, interaction

21 23