Veysi AKA, Hakan KARAMAN, Ömer Miraç YAMAN

GENÇLERİN ESRAR KULLANIMINDA AKRAN/ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF PEER/FRIENDSHİP RELATIONS ON THE USE OF CANNABIS WITHIN YONGSTERS: THE CASE OF BİNGÖL

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2021 - Cilt: 21 - Sayı: 50

129 - 161

Young, Substance Use, Cannabis, Peer, Friends

17 10