Hüseyin ÜRETEN

Kitap tanıtımı: III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu (08-10 Ekim 2015) Bildiri Kitabı

Tarih Araştırmaları Dergisi

2016-Cilt: 35 - Sayı: 60

331-335

7254