Duygu KOÇ

ÖCÜ GEÇMİŞ, YÜCELTİLEN BUGÜN VE UMUTLU GELECEK: TÜRK KADIN YOLU DERGİSİ’NDE SİYASİ SÖYLEM

BOGY PAST, EXALTED PERİOD AND EXPECTANT FUTURE: POLITICAL DISCOURSE ON TÜRK KADIN YOLU MAGAZINE

Tarih Araştırmaları Dergisi

2020 -Cilt: 39 - Sayı: 67

585-609

Türk Kadın Yolu Magazine, Past, Period, Future, Politics

10429