Kadir ÇAVUŞ, Rıdvan YILDIZ, Mustafa BERENT

İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerine Göre Sıkıntıya Dayanma Durumlarının İncelenmesi

Paramedik ve acil sağlık hizmetleri dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 2

56-64

Paramedik, ilk ve acil yardım, fiziksel aktivite, sıkıntı, stres

Paramedic, , first and emergency aid, , physical activity, , distress

19679