Turgut KARABULUT

Pandemi Sonrasında Yüz Yüze Eğitime Geçilmesi İle Birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyonlarının İncelenmesi

Examining The Academic Motivation of Faculty of Economics and Administrative Sciences Students with The Transition to Face-To-Face Education After the Pandemic

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 27 Sayı: 1

1-15

Akademik Motivasyon, Yüz Yüze Eğitim, Pandemi Sonrası

Academic Motivation, Face-to-face Education, After the Pandemic.

359 366

7