Funda TOPRAK

Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki Okuma Parçaları ve Diyaloglar Üzerine Bir Değerlendirme

Assesments On The Reading Texts And Dialogues In The Turkish Teaching Books For Foreigners

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

2011 - Sayı: 29

11 - 24

Turkish teaching, teaching methods, grammatical mistakes, true uses

31 14