Ümit GEZGİN

ÇALLI KUŞAĞI SANATÇILARINDA EMPRESYONİST SANAT AKIMININ ETKİLERİ ÜZERİNE

ON THE EFFECTS OF IMPRESSİONİST ART MOVEMENT ON THE ARTİSTS OF ÇALLI GENERATION

Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat

2023-Cilt: 8 Sayı: 16

114-128

Çallı Kuşağı, Türk Resmi, Özgünlük, Emperyalizm

Impressionism, Çallı Generation, Turkish Painting, Originality

282 292

7