Saniye YILDIRIM ÖZMUTLU

Stratejik Yönetim Sürecinin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effect of Strategic Management Process on Competitiveness

SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ

2023-Cilt: 2023 Sayı: 2

86-99

Strateji, Stratejik yönetim, Süreç, Rekabet, Rekabet gücü

Strategy, Strategic management, Process, Competition, Competitiveness

401411