EKONOMİK SAVAŞ ENSTRÜMANI OLARAK GLOBAL ENERJİ POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR KRİTİK. ENERJİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

Enerjinin kaynak ve nakil hatlarının yani arzının kontrolü veya kontrolünde söz sahibi olmak, küresel manada ülkeler arasında bir üstünlük aracıdır. Ne var ki bu mücadele çoğu kez o derece ölçüsüz ve hadsiz mücadelelere sahne olmaktadır ki, insanlık mirasının yüce idealleri, insan olmanın temel meziyetleri göz ardı edilmektedir. Bu anlamda büyük mağduriyetler yaşayan ülkelerden birisi de Türkiye Cumhuriyetidir. Ülkeler hayatta kalmak için muhakkak üretmek zorundadırlar ve üretim için kaynağa ihtiyaç vardır. Bu sebeple dünya savaşları dahi özünde kanlı bir bölüşüm mücadelesi, enerji kaynaklarını kontrol etme ve pazarlara hâkim olma çabasıdır. Bu yönüyle enerji havzaları ve enerji arz koridorlar, medeniyetlerin ve uluslararası güçlerin bir buluşma ve kapışma yeridir. Bu gerçek ulusal güvenlik anlamında orta doğu coğrafyasında meydana gelen harplerin demokrasi, öz yönetim, terörle mücadele gibi maskelerle, esasen enerji kaynaklarının ve enerji arzının kontrolü maksadıyla yapıldığını açığa çıkarmaktadır.

EKONOMİK SAVAŞ ENSTRÜMANI OLARAK GLOBAL ENERJİ POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR KRİTİK. ENERJİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

Enerjinin kaynak ve nakil hatlarının yani arzının kontrolü veya kontrolünde söz sahibi olmak, küresel manada ülkeler arasında bir üstünlük aracıdır. Ne var ki bu mücadele çoğu kez o derece ölçüsüz ve hadsiz mücadelelere sahne olmaktadır ki, insanlık mirasının yüce idealleri, insan olmanın temel meziyetleri göz ardı edilmektedir. Bu anlamda büyük mağduriyetler yaşayan ülkelerden birisi de Türkiye Cumhuriyetidir. Ülkeler hayatta kalmak için muhakkak üretmek zorundadırlar ve üretim için kaynağa ihtiyaç vardır. Bu sebeple dünya savaşları dahi özünde kanlı bir bölüşüm mücadelesi, enerji kaynaklarını kontrol etme ve pazarlara hâkim olma çabasıdır. Bu yönüyle enerji havzaları ve enerji arz koridorlar, medeniyetlerin ve uluslararası güçlerin bir buluşma ve kapışma yeridir. Bu gerçek ulusal güvenlik anlamında orta doğu coğrafyasında meydana gelen harplerin demokrasi, öz yönetim, terörle mücadele gibi maskelerle, esasen enerji kaynaklarının ve enerji arzının kontrolü maksadıyla yapıldığını açığa çıkarmaktadır.

___

  • Akarli, Engin D. (2001). "The Tangled Ends of an Empire and Its Sultan". In Leila Tarazi Fawaz; C. A. Bayly (eds.). Modernity and Culture: From the Mediterranean to the Indian Ocean. New York: Columbia University Press. pp. 261–284.Aktan, C. C. (2000) 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri: Stratejik Yönetim, TÜGİAD Yayınları, İstanbulAlpkan, L. H. (2003) Strateji Beirleme Sürecinin Kapsamlılığı, Erişim tarihi 19 Kasım 2007.www.google.comAnthony, Scott D.; Johnson, Mark W.; Sinfield, Joseph V.; Altman, Elizabeth J. (2008). Innovator's Guide to Growth. "Putting Disruptive Innovation to Work". Harvard Business School Press.Black, Jeremy. (2010). A History of Diplomacy, University of Chicago Press,Bower, Gordon H. (1981). The psychology of learning and motivation: advances in research and theory. Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich. p. 30British Petroleum (2018). Global Energy Outlook to 2035British Petroleum (2018). Statistical Review of World Energy.Can, H. (2001). Yönetim Bilimli ve Tarihçesi, Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Chao C. Chen, Mike W. Peng, Patrick A. Saparito (2002). "Individualism, Collectivism, and Opportunism: A Cultural Perspective on Transaction Cost Economics". In: Journal of Management, Vol. 28 :No. 4, pp. 567–583."Cleveland, William L. (2004). A History of the Modern Middle East. Boulder, CO: Westview Press. p. 144Daintith, John (2005). Oxford Dictionary of Physics. Oxford University Press.Davis, G. F. and J. A. Cobb (2010) "Resource dependence theory: Past and future." Stanford's organization theory ftutudtjudtdtudation of the Nonprofit Sector: Civil Society at Risk?" Public Administration Review, (64)2: 132-140.Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası. İstanbul: Timaş MatbaasıDinçer, Ö. (2003) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yay., İstanbulDrucker, P. (1999). 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları. (Çev: İ.Bahçıvangil) İstanbul: Epsilon Yayıncılık.Düren, Z. (2000). 2000’li Yıllarda Yönetim. İstanbul.: Alfa YayınlarıEren, E. (2000). İşletmelerde Stratejik Planlama. İstanbul. : Beta Basım YayıncılıkEren, E., (2002) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayınları, İstanbulGeorge J, Teigen JM (2008). "NATO Enlargement and Institution Building: Military Personnel Policy Challenges in the Post-Soviet Context". European Security. 17 (2): 346.Güney, S., (2001) Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara.Hamilton, Michael S. (2013). Energy Policy Analysis: A Conceptual Framework. Armonk, NY: M.E. Sharpe, Inc.Hatiboğlu, Z. (1986). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: İrfan YayıncılıkHoiberg, Dale H., ed. (2010). "Abdulhamid II". Encyclopedia Britannica. I: A-ak Bayes (15th ed.). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica Inc. p. 22. Horn, Jeff; Rosenband, Leonard; Smith, Merritt (2010). Reconceptualizing the Industrial Revolution. Cambridge MA, London: MIT Press.Hungtington SP, The Clash of Civilizations? In: Lechner FJ, Boli J, editors. The globalization reader. 4th ed. West Sussex: Wiley-Blackwell; 2012. 37–44Interntional Energy Agency Key World Energy Statistics. (2018).Johnson, Lawrence A. (2012)."Despite dynamic advocacy by Muti and CSO, Bates' "Alternative Energy" runs out of fuel".Chicago Classical ReviewJohnson, Todd M.; Zurlo, Gina A.; Hickman, Albert W.; Crossing, Peter F. (2017). "Christianity 2018: More African Christians and Counting Martyrs". International Bulletin of Mission Research. 42 (1): 20–28.Koçel, T. (2003) İşletme Yöneticiliği, Beta Yay., İstanbulMatthews, Roger (2003). The archaeology of Mesopotamia. Theories and approaches, Approaching the past, Milton Square: Routledge,Osmańczyk, Jan Edmund (2002). Encyclopedia of the United Nations and International Agreements. Abingdon: Routledge Books. p. 1869.Perthes, V. (2004), America's "Greater Middle East" and Europe: Key Issues for Dialogue Archived 15 November 2008 at the Wayback Machine, Middle East Policy, Volume XI, No.3, Pages 85–97.Robert C. Armstrong, Catherine Wolfram, Robert Gross, Nathan S. Lewis, and M.V. Ramana et al., (2016). "The Frontiers of Energy", Nature Energy, Vol 1: 11 Rubinstein, William (2001). "Jewish top wealth—holders in Britain, 1809—1909". Jewish Historical Studies. 37: 137.Scott, W. R. (2003). Organizations: Rational, Natural and Open Systems (5th edition), Prentice Hall.Shambaugh, George.(2018) "Economic warfare". Encyclopædia Britannica.Stowell, Joshua. (2018)."What is Hybrid Warfare?".Global Security Review.Thomson, A. A. and Strickland, A. J., (2003) “Strategic Management, Concepts and Cases”,McGraw-Hill, Boston, USA.Tortop N., İsbir E., G. Aykaç B. Tosun, Kemal. (1993). İşletme Yönetimi. (1. Cilt) İstanbul: Fakülteler MatbaasıU.S. Army Special Forces Unconventional Warfare Training Manual (2011).Ülgen, H. Ve Mirze, K. (2004) İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları, İstanbul.Üzün, C. (2000). Stratejik Yönetim Ve Halkla İlişkiler. İzmir: Eylül YayınlarıWhalen, T. L. And Hunger, J. D. (2004) Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall, New JerseyWicks, M. (2009). “Energy Securıty: A National Challenge in a Changing World”, BIS Publications.Yasamee, F. A. K. (1996). Ottoman Diplomacy: Abdülhamid II and the Great Powers, 1878–1888. Istanbul