Tolga Güven

Türkiye’deki tıp etiği tartışmalarının ana eksenleri ve sorunları: Eleştirel bir değerlendirme

The main axes of the discourse of medical ethics in Turkey: A critical review

Türkiye Biyoetik Dergisi

2014-Cilt: 1 Sayı: 1

201413-201424

tıp etiği, paternalizm, özerklik

medical ethics, paternalism, autonomy

309 325

7