Nergis Esad KADDRU

Alman Oryantalizmi ve Arap-İslam Medeniyeti Vizyonu (Siegrid Hunke ve Karl Brockelmann'ın İslam Medeniyetine Yaklaşımlarının Karşılaştırılması)

German Orientalism and Arab-Islamic Civilization Vision (Comparison of Siegrid Hunke and Karl Brockelmann's Approaches to Islamic Civilization)

Ortadoğu Etütleri

2023-Cilt: 15 Sayı: 1

93-116

Alman Oryantalizmi, , İslam Medeniyeti, Siegrid Hunke, Karl Brockelmann

German Oriantalism, Islam Civilization, Siegrid Hunke, , Karl Brockelmann

467227