BROCKELMANN’IN ARAP DİLİ ve KÜLTÜRÜNE KATKILARI

Bu makalede1 ünlü Alman asıllı oryantalist Carl Brockelmann’ın Arap Dili ve Kültürüyle ilgili eserleri ele alınmaktadır. Öncelikle onun akademik hayatını öne çıkarması açısından yaşam öyküsünden kısaca bahsedilmiş, ardından genel olarak Arap Dili ve Kültürüne yönelik eserleri ele alınmıştır. Bu eserler içinde özellikle GAL üstünde durulmuştur. GAL, dünya çapında bir eser olup döneminde sağladığı yarar bakımından değerli bir biyografik ve bibliyografik kaynak olarak nitelendirilebilir. Ancak günümüzde onu aşan ve geride bırakan Fuat Sezgin’in GAS adlı eseri alanında önemli bir hizmet sunmaktadır. Bugün için Carl Brockelmann’ın GAL adlı eseri alanında ilk ve öncü rol oynaması hasebiyle değer arz etmektedir
Anahtar Kelimeler:

GAL, Brockelmann, Arap Dili, GAS

BROCKELMANN’S WORKS ON ARABIC LANGUAGE AND CULTURE

In this article, we focus on German Orientalist Carl Brockelmann’s work on Arabic language and culture. After providing a sketch of significant events in Brockelmann’s academic life, we introduce his works on Arabic language and literature. Emphasis is given, among them, to his magnum opus GAL which is internationally known in the field of Islamic studies. In this respect, Fuat Sezgin’s GAS has gone beyond and outpaced his work. However, Brockelmann’s GAL still remains important in the field as the first and pioneer work