İslam Medeniyeti Tarihi

İslâm Medeniyetinin doğru anlaşılmasına olan ihtiyaç, günümüzde her zamankinden daha fazla elzem olan bir durumdur. Bu bağlamda Prof. Dr. Seyfettin Erşahin’in İngilizce olarak telif ettiği “History of Islamic Civilisation” başlıklı kitabı, İslâm Medeniyetinin doğru algılanmasına ve anlaşılmasına matuf akademik bir eserdir. Eserde; İslâm Medeniyetinin oluşumu, tarihî arka planı, yayılma süreci, karakteristik özellikleri, idarî kurumları, hukuk sistemi, ekonomik yapısı, eğitim sistemi, sosyal yapı, şehir hayatı, diğer medeniyetlere olan etkileri, dünya medeniyetleri arasındaki yeri ve konumu vb. gibi konular akademik bir perspektiften ele alınmaktadır. Eserin kaleme alınmasında anlaşıldığı ve ifade edildiği kadarıyla amelî ve ilmî olmak üzere iki amaç güdülmüştür. Amelî amaç, alana Türkiye’den Türk akademyasından İngilizce bir materyal sunmaktır. Daha açık bir ifadeyle bu çalışma, Türkiye'deki bazı İlahiyat/İslâmi İlimler Fakültelerinin İngilizce İlahiyat bölümlerinde okutulan “History of Islamic Civilisation” dersine akademik materyal sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, ülkemizdeki veya ülke dışındaki genel okuyucu kitlesine İslâm Medeniyetini doğru bir şekilde tanıtmak, çalışmanın bir diğer amacıdır. Eserin ilmî amacına gelince, kadîm bir medeniyet olan İslâm Medeniyetinin tarihî gelişimini, birikimini, güncel önemini ortaya koymak, hak ettiği değeri bulmasına yardımcı olmaktır.

___

  • Erşahin, S. (2020). History of Islamic Civilisation, Ankara: Berikan Publications, ISBN: 9786257049252