Görkem ERDOĞAN

Tüketicilerin SMS Reklamlarına Karşı Tepkilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Investigation of Factors Affecting Consumers' Reactions to SMS Advertising

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

2023-Cilt: 12 Sayı: 9

1073-1080

SMS Reklamcılığı, Mobil Reklamcılık, Mobil Pazarlama

SMS Advertising, Mobile Advertising, Mobile Marketing

39344

Benzer Makaleler

Mobil Pazarlama Ve Üniversite Öğrencilerinin Mobil Pazarlama Algısı: Nazilli’deki Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

AJIT-e: Academic Journal of Information Technology

Ece ARMAĞAN, Abdurrahman GİDER

MOBİL PAZARLAMA VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL PAZARLAMA ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAŞTIRMA

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Nil Esra DAL, Burcu GÜLDÜREN, Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ, Tuğsel Çisil KILIÇ

Mobil Bankacılıkta Algılanan Değerler ve Demografik Farklılıklar: Türkiye'den Ampirik Bir Çalışma

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mustafa DEMİRHAN

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Süleyman BARUTÇU, Ali Alper AKGÜN, Hicran Utkun AYDIN DİNÇER

TÜKETİCİLERİN ÇEŞİTLİ MOBİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNE YAKLAŞIMI

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Berna Akın ERİŞ, Hande KIMILOĞLU

Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi

Mehtap AK TULGAR

TÜKETİCİLERİN MOBİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ BENİMSEMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Yrd.Doç.Dr.Alpaslan YÜCE, Arş.gör.arzu DENİZ, Arş.Gör.Leyla GÖDEKMERDAN

Akıllı Telefon Kullanıcılarının Mobil İnternet Reklamlarına Yönelik Tutumu

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

Çağrı İLK