Bilgen ÖZLÜK, Fatma Ezgi YORGANCILAR

Hastaların Hasta Haklarına Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Kullanma Tutumlarının İncelenmesi: Tanımlayıcı Kesitsel Bir Çalışma

Examination of Patients' Knowledge Levels and Attitudes to Use Regarding Patients’ Rights: A Descriptive Cross-sectional Study

Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 3 Sayı: 2

63-73

bilgi, hasta hakları, tutum, hasta

information, patient, patient rights, attitude

3257

Benzer Makaleler

The Relationship between Attitudes Towards Supervision and Perceived Self-Efficacy in Physical Education Teaching Majors

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

Gülsüm YILMAZ, Leyla SARAÇ

Assessment of Information Literacy Competency of Management Science Students at the University of Ilorin, Kwara State, Nigeria

Üniversite Araştırmaları Dergisi

Adeyinka TELLA, Rukayat AMADU, Oluwakemi OLANİYİ, Sunday BAMİDELE

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FENEDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hasan GÜRBÜZ, Mustafa KIŞOĞLU

Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Celal Turgut KOÇ, Ahmet Erdost YASTIBAŞ

Hemşirelik Öğrencilerinin İyi Ölüm Algısına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Journal of Nursology

Duygu BAYRAKTAR, Ülkü GÜNEŞ, Burcu BAYRAKTAR BALIKÇI, Leyla KHORSHİD

Kontrolsüz D vitamini kullanımı ile oluşan iatrojenik hiperkalsemi: Olgu sunumu

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Özahi İlke İPEK, Rabia Gönül SEZER, Pulat Lale SEREN, Abdülkadir BOZAYKUT

Saplı lipoma bağlı olarak gelişen kolokolik invaginasyon; çok görülen sıradışı bir durum. Olgu sunumu

Cerrahi Sanatlar Dergisi

Bipradas Roy, Ramanuj Mukherjee, Susil Kumar PAİRA, Sandip K HALDER, Gautam BHAUMİK

TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ

Izmir Democracy University Health Sciences Journal

Özlem ÖZER ALTUNDAĞ