Oday MASALHA, Özen BAŞ

ABD, Büyük Britanya ve Avustralya’daki aşırı sağcı grupların sosyal medya paylaşımlarının içerik analizi

An analysis of social media content shared by right-wing extremist groups in the United States, the Great Britain and Australia

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences

2023-Sayı: 64

155-182

Facebook, Twitter, Aşırı Sağcı Gruplar, İdeoloji, İçerik Analizi

Twitter, Facebook, Right Extremist Groups, Content Analysis

481 116

7
Benzer Makaleler

ABD, Büyük Britanya ve Avustralya’daki aşırı sağcı grupların sosyal medya paylaşımlarının içerik analizi

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences

Oday MASALHA, Özen BAŞ

Deneysel Araştırma Tasarımı ve Pazarlama Araştırmalarında Deneysel Araştırma Tasarımı Kullanan Yayınların İncelenmesi

TroyAcademy

Özge SIĞIRCI

Üniversite Öğrencilerinin Facebook Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kastamonu Üniversitesi Örneği

Kastamonu Eğitim Dergisi

Abdulkadir KARACI, Zeynep PİRİ

Üniversite Öğrencilerinin Facebook Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kastamonu Üniversitesi Örneği

Kastamonu Education Journal

Abdulkadir KARACI, Zeynep PİRİ

AŞIRI VASIFLILIK ALGISINA İŞ DÜNYASININ YANITI

Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Aslan ŞENDOĞDU, Nezahat KOCYİGİT

Sosyal Medyanın Turizmde Tanıtım Amaçlı Kullanımı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Örneği

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi

Özlem Duğan, Bayram Oğuz AYDIN

SOSYAL MEDYA ANALİZİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ahmet SARITAŞ, Büşra TİLKİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANICI KATKILARI: PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi

Esra TOPÇUOĞLU, Fatih ŞANTAŞ