Mehmet DURUEL

KIRILGANLIK VE DİRENÇLİLİK KESİŞİMİNDE YAŞLILARIN AFET DENEYİMLERİ HATAY ÖRNEĞİNDE 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİ

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

2023-Cilt: 9 Sayı: 2

103-120

Anahtar kelimeler: Afet, Deprem, Yaşlı, Dirençlilik, Kırılganlık, Hatay.

465189