İşletme Bilimi Dergisi

Cilt: 11 Sayı: 2 -2023Son Sayı