Mehmet Akif ÖZER, Abdulgaffar ÇİFTÇİ

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Sonrası Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi ve Türkiye Açısından Bir Durum Analizi

Paradigm Change in Public Administration after the New Public Management Approach and a Situation Analysis for Turkey

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2023-Cilt: 7 Sayı: 1

25-38

Yeni Kamu Hizmeti, Yeni Kamu Yönetişimi, Dijital Çağ Yönetişimi, Kamu Değeri Yönetimi., Neo-Weberyan Devlet

Yeni Kamu Hizmeti, Yeni Kamu Yönetişimi, Dijital Çağ Yönetişimi, Kamu Değeri Yönetimi.

496 180

7