Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ADAPTASYON: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kapanaltı Dergisi

Seda YILDIRIM, Durmuş Çağrı YILDIRIM

Otomatik/robotik ve geleneksel makineli sağımın somatik hücre ve aerobik kültür sayısı üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

Abdullah Engin GÖKTEPE, Aytaç AKÇAY, Hande GÜRLER

Dijital Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Abdullah BALLI

ALKOL TÜKETİMİ İLE ALKOL ÜZERİNDEN ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Özgür Emre KOÇ, Neslihan KOÇ

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA HARCAMALARI VE İHRACAT İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Journal of Economics Finance and Accounting

Beyhan INCEKARA

Finansal Gelişme Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

HÜSEYİN KARAMELİKLİ, HAYRETTİN KESGİNGÖZ

Personel Atama Problemi: Bir Kamu Kurumu Uygulaması

Journal of Turkish Operations Management

Cemil ŞİMŞEK, Berna DENGİZ, Esra KARASAKAL, Yusuf Tansel İÇ