Turan PALABIYIK, Behçet ORAL

Uzaktan Eğitim Sürecinde ADDIE Öğretim Tasarımı Modelinin Kullanılmasına Yönelik İçerik Analizi

Content Analysis of the ADDIE Education Design Model Used in the Process of Distance Education

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 10 Sayı: 1

104-113

Uzaktan eğitim, ADDIE öğretim tasarımı, Öğretim tasarımı

Distance education, ADDIE instructional design, Instructional design

26047

Benzer Makaleler

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ

TÜRKİYE’DE SALGIN DÖNEMİNDE KULLANILAN UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMLARI İLE YAŞANAN SÜRECİN EĞİTİM PROFESYONELLERİ VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sakarya İktisat Dergisi

Remzi BAŞAR

UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI: YÜZ YÜZE VERİLEN BİR DERSİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE HAZIR HALE GETİRİLMESİ

Education Sciences

Dilek Doğan, Hakan Tüzün, Gökhan Dağhan, Ayşe Altıntaş, Hale Ilgaz, Fatih Özdinç, Halil Kayaduman, Neslihan Özpala

Dijitalleşme Sürecinde Değişen Eğitim Pratikleri ve Bu Değişimin Taraflara Etkisi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Serpil KIR ELİTAŞ, Mehmet Ferhat SÖNMEZ

Yükseköğretimde podcast yayıncılığı: Uzaktan eğitim merkezi örneği

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Nilay ÖZER, Emre BAHTLI

Yüz Yüze Verilen Bir Dersin Web Tabanlı Karma Öğrenmeye Uyarlanması

Eurasian Journal of Educational Research

Busra OZMEN, Tansel TEPE, Hakan TUZUN

Özel Yetenekli Öğrencilerin Ebeveynlerinin Dijital Ebeveynlik Özyeterliklerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

Gülay KARAKAŞ, Ali Haydar KICIMAN, Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

THE EFFECTS OF SMART CLASSROOMS ON THE HIGH EDUCATION STUDENTS' ATTITUDES

Education Sciences

Tuncay SEVİNDİK