Tuğba ÖZÜDOĞRU, Hüseyin Samet AŞIKKUTLU, Latif Gürkan KAYA

MEKÂNSAL TİPOLOJİ AÇISINDAN KIRAATHANELERİN SOSYAL FONKSİYONLARI: SELÇUKLU MİLLET KIRAATHANESİ, KONYA

SOCIAL FUNCTIONS OF COFFEE HOUSES IN TERMS OF SPATIAL TYPOLOGY: SELÇUKLU NATIONAL COFFEE HOUSE, KONYA, TÜRKİYE

PEYZAJ

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

40-54

İç Mekân, Kıraathane, Konya Selçuklu Millet Kıraathanesi, Mekânsal Planlama

Interior, Coffee House, Konya Selçuklu Nation Coffee House, Spatial Planning

38580