Ahmet UYAR

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 18 - Sayı: 69

41 - 57

Anahtar Kelimler: Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati

19 14

Benzer Makaleler

YOZGATLI NİHÂNÎ'NİN HACI BEKTAŞ-I VELÎ VELÂYETNÂMESİ'NDEKİ ESKİCİL UNSURLAR

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

ORHAN KURTOĞLU

Siyasi Çatışmaların Çözümünde Şiddetsiz İletişim Modelinin Olanak ve Kısıtlılıkları

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Fatma ÜLKÜ SELÇUK

TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ: AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ “GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE DÖNEM I UYGULAMALARI”

Tıp Eğitimi Dünyası

Canan ULUOĞLU, Figen ŞAHİN, Sema YÜCE, Deniz YAMAÇ, H. Zafer GÜNEY, Meltem Yalınay ÇIRAK, Ercüment TEKİN, Nuri ÇAKIR, Ayşe DURSUN, F. Sedef TUNAOĞLU

Fehleranalyse bei der Übersetzung von idiomatischen Wendungen in dem Werk “72. Zelle” von Orhan Kemal

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yüksel BAŞARMIŞ

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN KIZ HENTBOL TAKIMLARINDAKİ SPORCULARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI ALGILARININ BELİRLENMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Altan AYAN, Agah Sinan ÜNSAR, Mustafa Deniz DİNDAR

Sosyal Medya Bağımlılığı ve İyilik Hali: Romantik İlişkilerde Mükemmeliyetçiliğin Aracılık Rolü

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Begüm SATICI

Rusûhî İsmail Ankaravî’nin Mantıkla İlgili Bilinmeyen Bir Eseri: “Kitâbu Istılâhâti’l-Mantık”

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Şamil ÖÇAL

Characterization of HCV genotype 4d infections in Kayseri, Turkey*

Turkish Journal of Medical Sciences

TUBA KAYMAN, CEYLAN POLAT, GÜL ERGÖR, YUSUF HAKAN ABACIOĞLU