Mustafa Asım AKKUŞ

ELÂZIĞ DÂRU’L-HAZEN TEKKESİ’NİN TÜRK DİN MÛSİKÎSİ UYGULAMALARI

TURKISH RELIGIOUS MUSIC PRACTICES of ELAZIG DARU'L-HAZEN LODGE

Kalemname

2023-Cilt: 8 Sayı: 15

28-47

Elâzığ, Türk Din Mûsikîsi, Tekke Mûsikîsi, Dâru’l-Hazen, Tasavvuf.

Elazig, Turkish Religious Music, Lodge Music, Daru’l-Hazen, Mysticism

44659