Benzer Makaleler

Hayır Kurumu Ürünlerine Yönelik İstediğin Kadar Öde Fiyatlandırma Stratejisi ile Özgecilik İlişkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Esra KOÇ, Meltem ERDOĞAN

Türk ve Alman reklam dilinde kültür yansımaları: Kültürdilbilimsel bir inceleme

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Elif ERDOĞAN

MÜMTAZ TURHAN'IN TÜRK İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINA KATKILARI

Selçuk İletişim

Mahmut AKGÜL

Ebeveynlerin Dijital Reklam Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

Hediye AYDOĞAN, Ahmet AYHAN

REKLAMLARDA YARATICILIK VE ÖZGÜNLÜK BAĞLAMINDA REKLAM ETİĞİ: THY’NİN REKLAM FİLMİNİN KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Birgül ÜSTÜNBAŞ

Reklam etiği ve Türkiye’de reklam denetimi: Vodafone, TEB ve Coca Cola örneği

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Özal KARADENİZ

Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenenlerin Türkçe İletişim Kurma İstekliliklerine İlişkin Görüşleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Muzaffer EKİNCİ, Tuğrul Gökmen ŞAHİN, Özcan BAYRAK

Elektrik direnç punta kaynağı ile üçlü birleştirilen FEP05/DP600/FEP05 çelik saclarda kaynak parametrelerinin mekanik özelliklere ve mikroyapı üzerindeki etkilerin araştırılması

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Levent SELOVA, Oğuz TUNÇEL, Oktay ÇAVUŞOĞLU, Çiğdem DİNDAR, Hakan AYDIN