Ece TOSUN

Youtube'un Minyatür Yetişkinleri: Kidfluencer Videolarının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2023-Cilt: 11 Sayı: 23

121-151

Çocukluk, kidfluencer, minyatür yetişkin, sosyal medya, toplumsal cinsiyet

28627

Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ İNCELENMESİ (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ali ERÇAKIR, Canan YÖRÜK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM KANAAT ÖNDERLERİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARAŞTIRMASI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Funda İNCE BAKİ

“BU HESAPTA ÇOCUK VAR!” TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNDEKİ ÇOCUK OYUNCULARIN INSTAGRAM HESAPLARININ KIDFLUENCER KAVRAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi)

Türkay Türkan ÜNLÜ, Elif KARAKOÇ KESKİN

İNSAN HAKLARI, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİAVRUPA PARLAMENTOSUNDA KADIN TEMSİLİYETİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Duru ŞAHYAR AKDEMİR, Selenay TÜFEKÇİOĞLU, Berkay KARLIDAĞ

Matematiğin Cinsiyetinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerinden Anlamlandırılması

Educational Academic Research

Gülşah ÖZDEMİR BAKİ, Esra KARAKUŞ UMAR

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN: KURAMSAL BİR TARTIŞMA

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Nurgül ERGÜL GÜVENDİ

ÖZBEK ASILLI AFGAN GÖÇMEN KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE GÖRE MEKÂN KULLANIMI VE KÜLTÜREL ADAPTASYON SORUNLARI: OVAKENT ÖRNEĞİ (HATAY)

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mürşide COŞKUN, Bayram ÇETİN