Fikret YAMAN

Pedofili Bireyler Tarafından Çocukların Bilinçli ve Sistematik Cinsel İstismarı: Helmut Kentler “Deneyi” ve Odenwald Okulu Örneği

The Systematic And Deliberate Sexual Abuse Of Children By Peadhopiles: The Helmut Kentler “Experiment” And The Example Of Odenwald School

İçtimaiyat

2023-Cilt: 7 Sayı: 1

323-340

Almanya, Afred Kinsey, Jonh Money, Kentler Deneyi, toplumsal cinsiyet, cinsellik eğitimi, Odenwald okulu, cinsel istismar

Germany, Afred Kinsey, Jonh Money, Kentler Experiment, gender, sexual education, Odenwald School, sexual abuse

21046

Benzer Makaleler

TELEVİZYON HABERLERİNDE KADININ TEMSİLİ

Erciyes İletişim Dergisi

Serpil DÜNDAR

The Pedagogical Agent in Online Learning: The Effect of the Degree of Realism on Achievement in Terms of Gender

Contemporary Educational Technology

Saidatul Maizura SAHİMİ, Farah M. ZAİN, Nabila A. N. KAMAR, Noorizdayantie SAMAR, Zuraidah A. RAHMAN, Omar MAJİD, Hanafi ATAN, Fong Soon FOOK, Wong Su LUAN

Alman Uluslararası İlişkiler Disiplini: Yerelliği Kaybetmeden Küresele Entegrasyon Çabası

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

Birgül DEMİRTAS

Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Affetmeye Etkisi: Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü ile Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi

Neslihan Nur PEHLİVAN, Hamit COŞKUN

SCHWATZ’IN "DEĞER YÖNELİMLERİ ÖLÇEĞİ" İLE TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN BAZI ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Nurettin KÜÇÜK

Türkiye’de 2000-2018 Yılları Arasında Örgün Eğitim Kurumları Kapsamında Cinsel Sağlık Eğitimlerine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Arzu GÜÇLÜ, Halis ÖZERK

"BAVULA SIĞMAYAN HAYATLAR": GÖÇMEN KADIN ANLATILARINDA TRABZON’DA MEKÂNLAR, PATİKALAR VE MÜCADELELER

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Ayşula KURT

Türkiye’de Cinsiyet Kimliği ya da Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılık ve Sağlığa Yansımaları

Researcher

Yasemin YILDIRIM, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ